Nieuws    1 | 2
RDinfo gratis als open data
13 december 2012
Per 1 januari 2013 wordt o.a. het bestand met RD-coördinaatpunten als open data beschikbaar gesteld.

Tarieven Certificeren
13 december 2012
Nieuw tarief Certificeren.

Nieuwe tarieven
6 januari 2009
Het Kadaster heeft haar tarieven per 1 januari verhoogd

Nieuwe tarieven Inrekenen Tijdelijk Basisstation
18 augustus 2008
Met ingang van 1 juli 2008 zijn de tarieven voor de ITB's gewijzigd:

Nieuwe tarieven per 1 juli 2008
18 augustus 2008
Op 1 juli zijn de tarieven voor 2008 vastgesteld. Deze gelden vanaf 1 juli 2008.

Inrekenen Tijdelijk Basisstation voor derden
18 augustus 2008
Voor het uitvoeren van GPS-metingen en plaatsbepaling in RD worden door diverse bureaus gebruik gemaakt van de kernnetpunten van de...

De geodetische referentiestelsels van Nederland
27 april 2005
Voor een goede bepaling van ligging en hoogte wordt gebruik gemaakt van eenduidige en homogene geodetische referentiestelsels. www.ncg.lnaw.nl

Herziening RDNAPTRANS
20 januari 2005
Door verschillende invloeden zijn de ETRS89-coördinaten anno 2004 significant gewijzigd.....

Update travelmanager
10 juni 2004
N.B. Met ingang van publicatie 2004.2 stoppen wij met het actualiseren van Travelmanager. Het oude bestand zal hierdoor langzamerhand in actualiteit...

Nieuwe RD-brochure
26 september 2003
Thans is de nieuwe RD-brochure in PDF-format te downloaden (115...

Nieuws    1 | 2

naar boven