Nieuws

Apeldoorn, 20 januari 2005
Auteur / Bron: Koos de Mutsert
Herziening RDNAPTRANS

Het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting is sinds 2000 gedefinieerd als een transformatie van het Europese stelsel ETRS89. Door verschillende invloeden zijn de ETRS89-coördinaten anno 2004 significant gewijzigd. Deze wijziging is met de RD-publicatie 2005.1 doorgevoerd in de ETRS89 coördinaten van de kernnnetpunten. Door een update van de transformatie tot RDNAPTRANS™2004 wordt echter bewerkstelligd dat de RD-coördinaten niet significant wijzigen.
Per 2005 is ook de NAP-publicatie geheel herzien met hoogten op basis van de vijfde Nauwkeurigheidswaterpassing. Bij deze nieuwe hoogten en nieuwe ETRS89-coördinaten past het nieuwe NLGEO2004 Geoïdemodel. Deze nieuwe geoïde is ook een onderdeel van RDNAPTRANS™2004

Samenvattend per 2005:
De RD-coördinaten wijzigen niet of nauwelijks.
De ETRS89-coördinaten wijzigen tot maximaal ruim 1 cm
De NAP-hoogten wijzigen tot maximaal 3 cm
RDNAPTRANS™2004 is geldig vanaf 1-1-2005; RDNAPTRANS™ (zonder jaartal) is niet meer geldig vanaf 1-1-2006


naar boven