Nieuws

Apeldoorn, 3 juli 2003
Auteur / Bron: Rijksdriehoeksmeting
Problemen met ETRS- en N.A.P.-hoogten
Melding van 18 februari 2003: -  Tijdens een controleberekening hebben we geconstateerd dat van onderstaande Kernnetpunten de ETRS-hoogte afwijkt.

Inmiddels hebben we de verdachte punten gecontroleerd en behalve een enkele incidentele onregelmatigheid zijn deze ETRS-hoogten allemaal goed bevonden. Ook de gemeten N.A.P. hoogten zijn correct. De mutaties zijn verwerkt in de publicatie. Voor verdere toelichting over deze problematiek verwijzen wij u naar het N.A.P. (zie publicatie).

naar boven