Nieuws

Apeldoorn, 20 augustus 2003
Auteur / Bron: Rijksdriehoeksmeting
Klantenonderzoek Rijksdriehoeksmeting
De Rijksdriehoeksmeting (RD) van het Kadaster zorgt voor de instandhouding van het RD-stelsel, het nationale coördinatenstelsel van Nederland.
Om de activiteiten en producten van de RD aan te passen aan de behoefte en wens van de klant houdt de RD per 2 jaar een klantenonderzoek. Niet alleen abonnees op de RD publicatie maar ook incidentele klanten en klanten die hun abonnement hebben beëindigd worden in dit onderzoek betrokken.
Voor een samenvatting van het klantenonderzoek kijk bij (meer....).

naar boven