Nieuws

Apeldoorn, 18 augustus 2008
Auteur / Bron: Kadaster
Inrekenen Tijdelijk Basisstation voor derden

Voor het uitvoeren van GPS-metingen en plaatsbepaling in RD worden door diverse bureaus gebruik gemaakt van de kernnetpunten van de Rijksdriehoeksmeting.

Hierbij zijn twee opvallende meetmethoden in gebruik:

  1. Het referentiestation wordt op een veilige plaats gezet, meestal in de nabijheid van het uit te voeren werk, en wordt met de Fast Static of Real Time methode ingemeten in RD met behulp van de omliggende kernnetpunten.
  2. Het referentiestation wordt op het dichtstbijzijnde kernnetpunt gezet. Meestal is deze opstelling dan onbewaakt en soms laat men een adres achter van de eigenaar van de GPS-apparatuur.
     

De eerste meetmethode heeft als voordeel dat de apparatuur op een veilige plek opgesteld kan worden maar de bepaling in RD aan de hand van de kernnetpunten is tijdrovend. De benodigde tijd is ongeveer 3 - 4 uur. Dit heeft voornamelijk te maken met de reistijd in verband met de vrij grote afstanden tussen de kernnetpunten.
De tweede meetmethode heeft als nadeel dat de GPS-ontvanger onbewaakt wordt opgesteld op het kernnetpunt.
Wanneer de referentie-ontvanger (tijdelijk) wordt verstoord zal de gebruiker daar weinig van merken tenzij hij/zij regelmatig een kwaliteitscontrole uitvoert tijdens de meting.
Dan nog blijft het risico bestaan dat de referentie-ontvanger wordt meegenomen door derden.
Bovendien is het voor andere gebruikers dit kernnetpunt niet meer beschikbaar: er staat een GPS-ontvanger opgesteld van een ander bureau.

Om aan genoemde bezwaren tegemoet te komen biedt de Rijksdriehoeksmeting aan om het lokale referentiestation te berekenen in het stelsel van de RD.
Voor de uit te voeren berekeningsprocedure wordt voor de eerste vijf stations een bedrag van 200 Euro in rekening gebracht. Voor de stations zes t/m tien 160 Euro en voor de stations elf t/m vijftien 120 Euro, voor de stations zestien t/m/ twintig 80 Euro en voor de stations eenentwintig en meer 40 Euro. Genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Hiervoor moet u 2 x, metend met verschillende antenne hoogtes voor de betrouwbaarheid, gedurende 1½  uur GPS-data registreren met een interval van 30 sec. en omzetten naar het RINEX-formaat.
Als de RINEX-data per e-mail wordt opgestuurd naar RD@kadaster.nl krijgt u de volgende werkdag de RD-coördinaten van het referentiepunt toegestuurd alsmede het berekeningsverslag.
Het voordeel van de gebruiker is dat er geen (reis-)tijd meer besteed wordt aan de metingen voor de kernnetpunten en de berekening in het RD-stelsel.
Terwijl de referentieontvanger GPS-data registreert kan de landmeter zijn nieuwe punten inmeten ten opzichte van het referentiestation en later de berekening uitvoeren op basis van de berekende RD-coördinaten van het referentiepunt.

 


naar boven